pasākumam ''Līvu senmātes dziesma''

Folkloras materiāli par Ilzeni

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēka