Jānim Streičam - 80

Attēli, literatūra, pārruna

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēka