1. Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana Gaujienas kapos, godinot novadnieku , Lāčplēša ordeņa kavalieri Oskaru Zariņu.

2. Stāstījumi  un reprezentācija par ilzeniešiem, Lācplēša ordeņa kavalieriem novadniekiem, Oskaru Brūnu,Osvaldu Kārkliņu, Oskaru Zariņu un Rūdolfu Maltavnieku. Reprezentācija'' Es vēlos mājās pārnākt'' par Lāčplēša ordeņa kavalieri Rūdolfu Maltavnieku. 

3. Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām un piedalīšanās kopā ar Zeltiņu pagastu piemiņas pasākumā.

4. Svecīšu nolikšana pie Ilzenes estrādes.