Lieldienas latviešu folklorā, tautasdziesmās, ticējumos, tradīcijās

Lasītāju un  lasītaju skolēnu Lieldienu pasākumu organizēšanai

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēkas vadītāja