Par  Latvijas atbrīvošanas cīņām, Alūksnes novada atbrīvošanu, ilzeniešu Lāčplēša ordeņa kavalieru kaujas ceļiem. Stāstījums 5.-9. klases skolēniem