Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana ilzeniešiem , Lāčplēša ordeņa kavalieriem  Gaujiens un Zeltiņu kapos. Piedalās Ilzenes paatskolas vecāko klašu skolēni