Veltīta Latvijas proklamēšanas gadadienai

Matriāli par Latvijas vēsturi, Neatkarības cīņā, patriotiska dzeja, veltīta Latvijai

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes bibliotēkas vad. B.Kokarēviča