Veltījums līvu kultūras mantojumam Ilzenē

Fotoattēli, grāmatas preses materiāli.

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes b-kas vadītāja