Veltīta M. Bendrupes jubilejai

M.Bendrupes literārie darbi un literatūra par M.Bendrupi

Ziņu sagatavoja:

Ilzenes pag. b-kas vadītāja B.Kokarēviča