Apkopotas notikušās literaturas literatūras izstādes no 2015. gada 2. janvāra līdz līdz 2015. gada 22. septembrim

1. Literatūras izstāde'' Visas zvaigznes, visi ziedi ''( Fr. Bārdam -135 ).

2. Līteratūras izstāde''Kas, dzimtene , pie tevis mani sējis ? '' ( veltīta Janvāra Barikāžu atcerei ).

3. Literatūras izstāde ''Latviešu tautas dzīves ainsJ.Janševska darbos'' (J.Janševskim -150).

4.Literatūras izstāde ''Zelta laikmeta krāsas'' ( G.Repšei- 55)

5. Literatūras izstāde''Negaisa un vētru dzejniece Aspazija''( Aspazijai 100)

6.Literatūras izstādeSkaudrās pagātnes atmiņas'' ( veltīta 1949. gada 25. marta komunistiskā terora upuru piemiņai)

7.Literatūras izstāde'' Ir ziedēšna ceriņkrāsā''(L.Azarovai80)

8.Literatūras izstāde '' Augusts Arājs Bērce latviešu literatūrā.(A. Arājam Bērcem-125).

Novadpētniecības materiālu izstāde SKIM Dailes'' Viktors Ķirps - gadsimta cilvēks''.