Savākt materiālus par Ē. Vēciņu

Ziņu sagatavoja:
Ilzenes bibliotēka