Iepazīstināt lasītājus ar Latgales kultūras darbinieku
Veltīta Fr. Trasuna jubilejai

Ziņu sagatavoja:
Ilzenes bibliotēka