Populārās dzejnieces darbu izstāde, sakarā ar jubilejai.

M.Cielēnai 60