Veltīta dzejnieces A.Skujiņas 105 gadu jubilejai

Jaunatnes iemīļotas dzejnieces darbi par mīlestību , skumjām, dzejoļi par dzīves vērojumiem.

Ziņu sagatavoja:
Ilzenes bibliotēkas vadītāja