Veltīta dzejniekam G.Selgam 85 gadu jubilejā

Iemīļota latviešu autora darbi, publikācijas.

Ziņu sagatavoja:
Ilzenes bibliotēkas vadītāja