Piemiņas brīdis14. jūnijā pie pieminekļa Izenes pagasta iedzīvotājiem, Komunistiskā terora upuriem. Pieminam politiski represētos pagasta iedzīvotājus. Stāstījums, patriotiskas dziesmas, dzeja.