Februāris - balto puteņu mēnesis

1.Literatūras izstāde ''Grāmatu jaunumi februārī''.

2. Literatūras izstāde '' Ar koku saknēm caurausta šī zeme'' ( Ā. Elksnei -85 ).

3.Literatūras izstāde '' Mūžam saistošā piedzīovojumu literatūra ziemas vakariem pie kamīna''