2012. gada novembrī Ilzenes bibliotēka veica bukleta ILZENES BIBLIOTĒKA papildināšanu un atjaunināšanu.