Informācija par Ilzenes pagasta sabiedrisko,kultūras un saimniecisko dzīvi 2012. gada oktobrī un novembrī.