Novembris - Latvijas Republikas svētku mēnesis

1. Literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde   ''Dzimsti, varoņu zvaigzne! '' ( veltīta Lāčplēša ordeņa kavalieru ilzeniešu piemiņai)

2. Literatūras izstāde'' No zemes un debesīm svētību, lai Latvija pastāvēt smeļ'' ( K. Apškrūma) (veltīta Latvijas Republikas pastāvēšanas gadadienai).

 

3.Lāčplēša dienai veltīta ziedu nolikšana ilzeniešiem - Lāčplēša ordeņa kavalieriem Gaujienas un Zeltiņu kapos .