Septembris - Dzejas mēnesis

1.literatūras izstāde '' Un putns spārnos paceļas, kas manī dzīvo...'' ( L.Brīdakai -80''

2. Literārs pasākums, veltīts Dzejas Dienām'' Sirds valodā runājot'' .Tikšanās ar Gulbenes novada dzejnieci Irisu Puidzi.

3. fotoizstāde '' Ziedi pie AVOTU māj''am. Sagatavojis bibliotēkas lasītājs Antons Plešs.

4. Jauuno grāmatu diena

5. Bērnu žūrijas atklāšana 1. -2. kl. ., 3.-4. kl. , 5.-9. kl. grupās. Bērnu žūrijas atklāšana skolēnu vecākiem.