Aprīlis - Lieldienu mēnesis

1. Literatūras izstāde : '' Mūža garumā mācos, dabu, gaismu un pasauli...'' (K. Apškrūmai -75)

2. Lieldienu pasākums kopā ar Ilzenes pamatskolas pirmskolas bērnu grupu. 5. aprīlī