Izstādes papildināja arī bibliotēkas lietotāju fotoizstāde

1. Literatūras izstāde ''Ceļojumu literatūra klusiem ziemas vakariem pie kamīna''

2. Litetratūras izstāde ''Vēstules rīta un vakara blāzmai '' (Sk. Kaldupei -90)

3. V.Kazakas fotoizstāde ''Senās Ilzenes mājvietas''

Ziņu sagatavoja:
Ilzenes bibliotēka