19. maijā bibliotēkā notika pasākums, kurš bija veltīts novada dzejnieka , ''Ezerlāses'' literārās grupas dalībnieka Arta Plauža daiļradei. Psākumā piedalījās Ilzenes pamatskolas vecāko klašu skolēni un pieaugušie lasīttāji, dzejas mīļotāji.Pasākuma dalībnieki iepazinās ar ''Ezerlāses '' prezentāciju par dzejnieku, noklausījās dziesmas ar dzejnieka vārdie, lasīja Arta Plauža dzeju. Pasākumā piedalījās dzejnieka dzīvesbiedre Malienas Zi'bnu'' korespondente Dace Plaude.