18. aprīlī Literatūras izstāde '' Andrejs Upītis latviešu bērnu literatūrā''

19. aprīlī Jauno grāmatu izstāde

20. aprīlī fotoizstāde '' Pār Ilzenes pakalniem...''

20. '-21. aprīlī konkurss '' Atpazīsti fotoizstādē '' Pār Ilzenes pakalniem .. .'' izmantoto fotoobjektu atrašanās vietas !

21. aprīlī Lieldienu pasākums kopā ar Ilzenes pirmskolas skolēnu grupu.