Veltīta Komunistiskā terora upuru piemiņai, 1949. gada 25. martā politiski represētajiem Ilzenes iedzīvotājiem