Ilzenes bibliotēkā 2011. gada martā skatāma fotoizstāde ''Gadalaiki'' , kura veidota no I. Kalniņas fotoattēlu materiāliem par dabu. Sarmotās ziemas rotaļas koku zaros, agrs pavasaris, kad vēl sniegos parādās pirmās vizbules, ar ziediem bagātā vasara, krāšnais rudens. Dabas parādības - ziemeļblāzma, vararavīksnes loks virs Ilzenes.. Aicinu aplūkot fotoizstādi!