No 18. līdz 23. aprīlim

No 18. līdz 23. aprīlim Ilūkstes novada publiskajās bibliotēkās ritēs ikgadējās Bibliotēku nedēļas pasākumi. Šī iniciatīva Latvijā tiek īstenota pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma jau divdesmito reizi. Šoreiz Bibliotēku nedēļa izskanēs ar vadmotīvu “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”, akcentējot bibliotēkas kā kopienas centra lomu sabiedrības informēšanā un izglītošanā, izklaidēšanā un saliedēšanā, aktīvas jaunrades un attīstības veicināšanā.

 

   

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas

Bibliotēku nedēļas aktivitātes  - 2016

 

 

 

18. aprīlī – Novadpētniecības diena

  • Literāra pēcpusdiena ar novadnieci un

dzejnieci Laimu Buķi

  • Izstāde  „Ceļojums pa dzimto novadu”

19. aprīlī – Informācijas diena

  • Jauno grāmatu apskats/izstāde
  • Diskusija - aptauja ar lasītājiem  „Bibliotēka – vārti uz pasauli”

20. aprīlī – Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens

                  uz Viesītes novada bibliotēkām

21. aprīlī –  Dalība INCB seminārā

22. aprīlī – Atvērto durvju diena

  • Ekskursijas visiem interesentiem