Tas vien, ka jauns cilvēks ģērbjas savdabīgi un atšķirīgi no citiem, nav nekāds iemesls secināt, ka viņam kaut kas nav kārtībā ar just spējīgu un sirsnīgu dzīvošanu. Tāda ir Katrīne. Ārēji uzkrītošā sevis nešana ir tikai pupu mizas un reizēm maska, kas slēpj labvēlības pilnu pasauli. Lakas un spīguļi paši par sevi nav iemesls, lai kādu vērtētu ar mīnusa zīmi. Pavisam citādi un savstarpēji atšķirīgi savā būtībā ir Nora, Gunda, Silvis, Irma, Laine un Filips. Taču katrs ar savu rakstura pipariņu un arī ar kļūdām, kas pēc ielaišanas jālabo. Katrs ar savu cenšanos neapmulst, meklējot pārejas vietas un ceļu sarežģītajos savstarpējo attiecību mudžekļos. Ilutas Koidu mākslinieciskais noformējums.