Izdevumā iekļauti 1000 pasaulē pazīstami ģeniālu mākslinieku šedevri, kas radīti gandrīz 800 gadu laikā, - skandalozi, novatoriski un konvencionāli, sakrāli un sekulāri. Daži mākslinieki parādījuši laikmetam raksturīgo, turpretī citi kā pravieši vēstījuši cilvēcei par jaunu laiku tuvošanos. Grāmatā aplūkojamas gan tādas gleznas, kas jau uzreiz pēc to radīšanas atzītas par ģeniālām, gan tādas, kas vispirms izraisīja noliegumu, neizpratni un pretestību. Visi šajā kolekcijā iekļautie mākslas darbi ir izturējuši laika pārbaudi, un ikviens no tiem atklāj glezniecības dialektiku, mākslas jēdziena izmaiņas un sava laika izpratni par to, kā māksla atspoguļo realitāti. No angļu valodas tulkojušas Inese Avotiņa un Stella Pelše.