Noslēgušās vasaras satikšanās bibliotēkā.

Ar dzejas vārsmām un ziedu kompozīcijām pirmajai skolas dienai

bibliotēkā noslēdzās “Vasarnieku” tikšanās cikla pēdējā nodarbība 31. augustā.

Paldies par atsaucību un zinātkāri, veiksmīgu mācību gadu un

satiksimies bibliotēkā !