Bibliotēkā 28.03

Pulksten 10:00 Radoša darbnīca Liledienu noskaņās,

pulksten 12:00 Birutas Rūsiņas jaunāko gleznu izstādes atklāšana un tikšanās ar autori,

pulksten 12:30 tikšanās ar veselīga dzīvesveida piekritēju Ilmāru Kamaldiņu. 

 Sarunas par veselības un dzīvesprieka avotiem.