Romāna "Ne zelts,bet putekļi" otrā grāmata.Veltījums Latviešu lauku sievietēm.