Dzimtmisas pamatskolas audzēkņu radošie darbi.

Dzimtmisas pamatskolas skolēni pauž savu skatījumu par cilvēka rīcību uz Zemes . Zīmējumos jaušamas bažas un cerība. Tikai katrs pats  izlemj, kā dzīvos, ko ēdīs, kā pārvietosies . Darbi aicina par to padomāt !