10.jūlija pasākums bērniem:

„Burti, raksti, latvju zīmes

 

Prezentāciju par latviešu rakstu zīmēm bija sagatavojusi Daina Auziņa, literatūras izstādi un stāstījumu par zīmēm un simboliem bibliotekāre, kopīgi

iepazinām tuvāk latviešu rakstu zīmes un to nozīmi, veidojām savu individuālo zīmi.

Vēlāk pēc senām tradīcijām baudījām gan kārumus, gan rotaļas.

Paldies Dainas mammai un bibliotēkas atbalstītājiem par sarūpēto cienastu, Jums, bērni,par līdzidarbošanos!