No 20.augusta līdz 20.novembrim bibliotēkā notika telpu renovācijas remontdarbi.

7. decembrī bibliotēka atsāka savu darbu un mīļi gaida visus lietotājus ierastajā darba laikā.:))