Grāmatas prezentēja 1. - 4. klases audzēkņi . Risinājām krustvārdu mīklu par I. Sproģes grāmatu "Joka pēc - alfabēts", dzīvojām līdzi Dž. Kinnija "Grega dienasgrāmatas "varoņiem,un noskaidrojām , kas notiek, kad  Līzelotei nenāk miegs A. Štefensmeijera grāmatiņā .