20. martā pulksten 14:00 bibliotēkā plānota Iecavas sociālā dienesta darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.

20. martā pulksten 14:00 bibliotēkā plānota Iecavas sociālā dienesta darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.Speciālisti informēs par izmaiņām pabalstu piešķiršanas noteikumos un atbildēs uz jautājumiem.