Risku vadībai projektos ir jābūt saprotamai, viegli izskaidrojamai un pat interesantai, jo riski ir lielākās daļas projektu dalībnieku atbildība. Projektos piedalās liels daudzums ļaužu un tāpēc nav iespējams nodrošināt visiem projekta dalībniekiem specializētas un plašas zināšanas tikai vienā no projektu vadības jomām.

Ģirta Semēviča mākslinieciskais noformējums.

Sīkāks grāmatas apraksts pieejams Gulbenes bibliotēkā.