Turpinās Eiropas brīvprātīgā darba projekts „UP”, kura ietvaros dažādās Gulbenes novada pašvaldības iestādēs darbojas brīvprātīgie. Gulbenes novada bibliotēkā kopš pagājuša gada oktobra rosās brīvprātīgais no Baltkrievijas Maksims.

Kā ik gadu ļoti darbīga un pasākumiem bagāta bija E-prasmju nedēļa, kurā brīvprātīgais vadīja nodarbības vidusskolēniem. Jaunieši iepazinās ar dažādiem bezmaksas mācību resursiem tiešsaistē, praktiski apguva prezentācijas programmu Prezi un veidoja savas domu kartes, kas ļauj strukturizēt informāciju, palīdzot iegaumēt apjomīgus tekstus. Maksims arī līdzdarbojās akcijā „E-katalogs tavā kabatā”, filmējot materiālu pasākuma atskaitei.   

Darbīgās rokas tika pieliktas arī Informācijas centra remonta darbos, tad brīvprātīgais palīdzēja fonda pārkārtošanā, kā arī telpas iekārtošanā.  Regulāri tiek kārtoti žurnāli bibliotēkas arhīvam.  

Baltkrievu puisis iesaistījās Bibliotēku nedēļas pasākumos – palīdzēja sagatavot digitālo izstādi „Gulbenes novada bibliotēka toreiz un tagad”, pēc iespējas precīzāk fotogrāfijās attēlojot bibliotēkas telpu pārmaiņas pēc 30 gadiem. Izstāde joprojām aplūkojama Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā E-izstādes.

Brīvprātīgie atbalsta viens otru un kopīgi piedalās uzņemošo iestāžu pasākumos, tā Maksim viesojās Tirzas pamatskolā, kur vecāko klašu skolēniem piedāvāja iejusties dažādās lomās, spēlējot komandas lomu spēli „Mafija” un palīdzēja vadīt spēles mazajiem skolēniem. Litenes pansionātā kopā ar tā iemītniekiem un citiem brīvprātīgajiem veidoja mīklu un cepa cepumus, vadīja boulinga spēli, kā arī apskatīja radošās darbnīcas (izšūšanas, zīmēšanas, mālu veidošanas), kas ir pieejamas pansionātā. 

Mūsu brīvprātīgais ir viesojies arī citos novados – tā Viļakā jauniešiem stāstīja par atmiņu, kā to uzlabot ar speciālām metodēm, piemēram, Domu kartes, Cicerona metode u.c., lai vieglāk atcerētos secību, skaitļus, formulas. Jauniešu centrā Balvos ar citiem brīvprātīgajiem stāstīja par Eiropas brīvprātīgo darbu un savu valsti, kā arī apmeklēja Balvu novada muzeju.  

 

 

Projekts «UP!» Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299

Ziņu sagatavoja:

Sanita Jurkāne


Gulbenes novada bibliotēkas


Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas vadītāja