eBook Public Library Collection aptver vairāk nekā 30000 e-grāmatu nosaukumu, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u.c. 
Visi nosaukumi ir pieejami neierobežotam vienlaicīgo lietotāju skaitam un kolekcija nemitīgi tiek papildināta ar jauniem izdevumiem.

 

Datu bāzes pieeja bez paroles http://search.ebscohost.com/ (no bibliotēkas datoriem)

Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam iespēju izmantot datubāzi arī ārpus bibliotēka.  Lūdzam pieejas paroli pieprasīt bibliotēkā. 

Kontaktinfo:
Indra Logina, Informācijas centra vadītāja 
e-pasts: indra@gulbenesbiblioteka.lv
tālr.: 64471335