29.aprīlī Gulbenes novada bibliotēkā viesojās SEB bankas pārstāvji, lai izteiktu savu novērtējumu Reģionālajam mācību centram par senioru izglītošanu datora un interneta lietošanā. SEB banka atzinīgi vērtē ieguldīto apmācību darbu, jo šādā veidā tiek izglītoti bankas klienti-seniori internetbankas lietošanā.

Reģionālā mācību centra vadītāja Sabīne Jefimova atzīst, ka tas bija negaidīts, tomēr patīkams pārsteigums: „Ja veiktās apmācības dod pienesumu, to ievēro un novērtē no malas, tas mums ir augstākais vērtējums par darbu ko ikdienā veicam. Tas ir apliecinājums, ka mācības ir vajadzīgas. Tātad turpināsim iesākto.”

Gulbenes Reģionālais mācību centrs ir Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība. Mācību centra darbības galvenais uzdevums ir bibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide, kā arī iedzīvotāju apmācību veikšana bez maksas. Tiek organizēti dažādi apmācību kursi un semināri, kas lielākoties vērsti uz jauno informācijas tehnoloģiju apguvi. Tomēr vislielāko interesi jau vairāku gadu garumā izrāda pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, kuri pie mums apgūst datora un interneta prasmes. Apmācības tiek organizētas gan pilsētā, gan pagastos. Līdz šim ir piedalījušies vairāk kā 400 seniori. Daudzi no tiem izvēlas mācībās piedalīties atkārtoti, jo novērtē individuālo apmācību pieeju.

Senioriem tiek piedāvātas divu veidu apmācības: „1.soli darbā ar datoru un internetu” cilvēkiem bez priekšzināšanām un „2.solis darbā ar datoru un internetu” padziļinātais datorkurss. Katrs no tiem ir 8 stundu kurss, tādēļ apmācības notiek četras dienas pēc kārtas, katrā nodarbībā strādājot 2 stundas.
Pagājušā gada rudenī bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā darbu uzsāka jauna pasniedzēja Liene Baranovska. Līdz ar tomācību centra darbība ir kļuvusi pilnvērtīgāka, jo spējam intensīvi veikt apmācības arī cilvēkiem laukos, organizējot izbraukuma nodarbības pagastu bibliotēkās. Datorapmācības ir notikušas Lizumā 3x, Lejasciemā 4x, Līgo 2x, Rankā 3x, Stāķos, Galgauskā 2x, Druvienā, Strados, Staros 4x, Beļavā 2x, Jaungulbenē 2x, Kalnienā 2x, Tirzā, Litenē 2x un Stāmerienā.

Tie, kuri vēl nav paguvuši iesaistīties apmācībās, bet ļoti vēlās, var interesēties par plānotajām nodarbībām Gulbenes novada bibliotēkā, kā arī savās pagastu bibliotēkās vai zvanīt pa tālruni 64474825.
  

Ziņu sagatavoja:

Sabīne Jefimova
Gulbenes novada bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja