14.oktobrī astoņpadsmit Valmieras skolu bibliotekāri viesojās Gulbenes novadā.

Valmierieši apmeklēja Druvienas Veco skolu – muzeju. Iepazinās ar Gulbenes Bērzu sākumskolas bibliotēkas darbu, uzklausīja skolas bibliotekāres Daces Kļavas stāstījumu par bērnu lasīšanas veicināšanas pasākumiem, bibliotēkas automatizācijas procesu, kā arī viesi guva praktiskus padomus darbā skolas bibliotēkā. Apskatīja Gulbenes bibliotēku – iepazinās ar informācijas centra un abonementa darbu, apskatīja bērnu bibliotēkas zīmējumu izstādi „Tava ilustrācija Raiņa dzejolim 1985.gadā un 2010.gadā”. Novadpētniecības lasītavā dalījāmies pieredzē, kā notiek darbs ar bibliotēkas informāciju sistēmu Valmieras un Gulbenes novadu skolu bibliotēkās. Dienas noslēgumā valmierieši apskatīja Stāmerienas baznīcu, Stāmerienas pamatskolu un iepazinās ar skolas bibliotēkas darbu.

Skolu bibliotekāri uzzināja, kā notiek sadarbība mūsu novadā starp skolu bibliotēkām un Gulbenes bibliotēku. Izzināja kā notiek darbs pie grāmatu elektroniskā kataloga veidošanas un kā tiek izmantotas novada bibliotēku vienotās lasītāju kartes.

Neskatoties uz slapjo rudens laiku, valmierieši atzinīgi vērtēja pieredzes apmaiņas braucienu, apmierināti devās mājup un ar jaunām idejām turpinās savu darbu.

Ziņu sagatavoja:
Anita Rauza