Oktobra beigās Grundzāles pagasta bibliotēkā ciemosies kaimiņu pagasta dzejniece. Bibliotēkas lasītājiem būs iespēja iepazīties ar dzejnieces jauno dzejoļu krājumu. Dzejniece lasīs savu dzeju. Būsiet mīļi gaidīti!