Zinību dienā bibliotēka gatavo  pārbaudes saviem apmeklētājiem.