Dzejas antoloģija bērniem.Krājumā 376dzejoļi, kas sakārtoti nodaļās