10.02. - 24.02. Dzejniecei Austrai Skujiņai – 105 „Mīlestība ir kā kliedziens”