Bibliotēkā var apskatīt privātā kolekcijas pasta atklatņu par putniem, par dzivniekiem, par kukaiņiem un jūras zīdītājiem