Novecojošā sabiedrībā pilsoniskā līdzdalība gūst arvien lielāku nozīmi. Arī bibliotēkas senioriem piedāvā daudz dažādu iespēju, kā aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Gētes institūts Rīgā publicējis rakstu par senioru iesaistīšanu brīvprātīgo darbā bibliotēkās.

 

Rakstā apskatītais piemērs ir no Hamburgas pilsētas bibliotēkas "Bücherhallen", kur seniori iesaistīti četros lielos projektos: diskusiju grupās migrantu izcelsmes ļaudīm, integrācijas projektā valodas prasmju apguves veicināšanai agrīnā vecumā, priekšā lasīšanas stundās un brīvprātīgā mediju piegādes dienestā personām ar ierobežotu mobilitāti.

 

Ar rakstu iespējams iepazīties Gētes institūta Rīgā tīmekļa vietnē.

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūta Rīgā bibliotēka
zigrida.murovska@riga.goethe.org

Tagi: Projekti, seniori, Brīvprātīgo darbs, brīvprātīgie