Raksts par Biberahas (Vācija) pilsētas bibliotēkas projektu "Kopā ar Fricīti", kas tika realizēts, jo bibliotēka darbā ar bērniem un jauniešiem ar viegliem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem secināja, ka šī merķgrupa bez papildu palīdzības bibliotēkas mediju piedāvājumu spēj lietot tikai ierobežotā apmērā vai nespēj lietot nemaz.

Projektu "Kopā ar Fricīti" izstrādāja darba grupa, kurā ietilpa speciālie pedagogi, ergoterapeite un bērnu un jauniešu bibliotekāre un grafiķis. Projektā rezultātā tika ieviesti dažādi jauninājumi. Par tiem un projekta izstrādes un īstenošanas gaitu lasiet šeit: http://www.goethe.de/ins/lv/prj/bib/les/lv7704278.htm

 

 

Savu viedokli par rakstu iespējams izteikt (arī latviešu valodā) tīmekļas vietnes blogā: http://blog.goethe.de/lesen/archives/54-Kop-ar-Fricti.-Brni-un-jauniei-ar-invaliditti-Biberahas-pilstas-bibliotk.html

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūta Rīgā bibliotēka
Tel. +371 67508190
zigrida.murovska@riga.goethe.org
www.goethe.de/riga
www.goethe.de/lasit
www.twitter.com/GI_Riga

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Projekti